چگونگی مقایسه قیمت چسب هبلکس و سیمان

امروزه بازار مقایسه قیمت چسب هبلکس و سیمان خیلی گرم شده است. به نظر شما قیمت چسب هبلکس بیشتر است یا سیمان؟ چسب هبلکس در بازار به عنوان یک ملات آماده قابل استفاده موجود است. معرفی چسب هبلکس در مقایسه با انواع ملات مشابه آسان تر و راحت تر است. به همین خاطر است که کارفرمایان و پیمان کاران بعد از استفاده و اجرای چسب هبلکس، به کارایی و اجرای آسان آن اقرار می‌کنند.

نکته مهمی که در مورد چسب هبلکس مطرح است، قیمت تمام شده این محصول در مقایسه با ملات سیمان و ماسه می‌باشد. قبل از محاسبه و مقایسه ملات سیمان و چسب هبلکس، اجازه دهید این نکته بازگو شود که سرعت اجرای چسب هبلکس بسیار بالاتر از اجرای ملات سیمان خواهد بود. زیرا هنگام اجرای چسب هبلکس نیروی انسانی حذف شده و به جای آن از ابزار آلات حمل و نقل مثل جرثقیل استفاده می‌شود. از همین رو باید در بررسی مصالح ساختمانی پارامترهای زمان و هزینه در کنار هم مورد بررسی قرار گیرند.

تجربه نشان داده است که استفاده از چسب هبلکس و همچنین بلوک هبلکس در تسریع روند کار پروژه های ساختمانی بسیار موثر هستند. با توجه به مطالب فوق در ادامه مقاله به محاسبه و مقایسه قیمت چسب هبلکس و سیمان خواهیم پرداخت. از این رو جهت محاسبه قیمت تمام شده چسب هبلکس تا انتهای مقاله با ما همراه شوید.

نحوه محاسبه میزان مصرف چسب هبلکس

جهت محاسبه میزان مصرف چسب هبلکس و همچنین محاسبه میزان مصرف ملات ماسه و سیمان به اطلاعات زیر نیاز است.

  • ضخامت ملات استفاده شده در دیوارچینی دو بار بایستی محاسبه شود. یک بار با ضخامت 2cm و بار دوم با ضخامت 3cm محاسبه کنید.
  • باید توجه کنید که میزان مصرف ماسه و سیمان در یک متر مکعب برابر با مقادیر زیر خواهد بود.

ماسه= 1974kg

سیمان= 360kg

با توجه به این که عیار سیمان مصرفی جهت بنایی نیز 150kg در نظر گرفته می‌شود.

  • اگر ضخامت ملات 2cm در هر رگ استفاده شود، حجم ملات مصرفی برابر می‌شود با:

ابعاد ملات برای 5 ردیف: 0.1×1×0.15=0.015m3

  • حالا میزان سیمان مصرفی برای یک متر حساب می‌شود
  • سپس میزان ماسه مصرفی بر طبق محاسبات زیر صورت می‌گیرد.

سیمان ماسه

360 1974

2/5 12/5

از این رو قیمت ماسه و سیمان با ضخامت 2cm برابر می‌شود با:

قیمت ماسه: تومان 5000 = (قیمت ماسه) kg 12.5*400

قیمت سیمان: تومان 3600 = (قیمت سیمان) 2.25*1600 kg

جمع کل محصول: 8600 تومان

قیمت چسب هبلکس- آیژه
قیمت چسب هبلکس- آیژه

متذکر می‌شویم که در مناطقی می‌توان قیمت ماسه را تا کیلویی 300 تومان کاهش داد. به همین خاطر داریم:

قیمت ماسه: (قیمت ماسه) 300* 12.5 kg= تومان 3750

قیمت سیمان: (قیمت سیمان) 1600*2.25 kg= تومان 3600

جمع کل: 7350 تومان

توجه کنید که اعداد محاسبه شده در دو حالت قیمت ماکزیمم و قیمت مینیمم ماسه بررسی شده است.

در ادامه مقاله میزان قیمت ملات باضخامت 3cm را در مقایسه با چسب هبلکس بررسی می‌کنیم. یعنی دوباره حجم کل ملات با ضخامت 3cm را به دست می‌آوریم.

ابعاد ملات برای 5 ردیف با ضخامت 3cm: متر مکعب 0.0225m3= 0.15*1*0.15

مقدار سیمان: Kg 3.375 =  m3 0.0225 *  150 Kg/m3

اکنون با استفاده از یک نسبت ساده مانند محاسبات قبلی داریم:

سیمان ماسه

360 1974

3.375 18.5

قیمت ماسه: تومان 5550 = ( قیمت ماسه ) 300 * kg 18.5

قیمت سیمان: تومان 5400 = ( قیمت سیمان ) 1600 * kg 3.375

جمع کل قیمت یک متر مربع: 10950 تومان

همین محاسبات را می‌توان برای ماسه با کیلویی 400 تومان نیز انجام داد:

قیمت ماسه: تومان 7400 = ( قیمت ماسه ) 400 * kg 18.5 

قیمت سیمان: تومان 5400 = ( قیمت سیمان ) 1600 * kg 3.375

جمع کل: 12800 تومان

چند نکته مهم در مورد ملات سیمان و ماسه

ملات ماسه و سیمان پرت بالایی دارد. زیرا به صورت سنتی اجرا می‌شود. در حالی که چسب هبلکس هیچ پرتی ندارد. از این رو ضخامت 2cm را مناسب و 3cm را مقدار پر در نظر می‌گیریم.

اگر مشخصات چسب هبلکس را در اختیار داشته باشیم، به راحتی نتیجه محاسبه به دست می‌آید. به صورت ایده آل در هر متر 1.400 کیلوگرم چسب هبلکس مصرف می‌شود. اگر چسب هبلکس بیشتر مصرف شود، میزان مصرف به 1.700 کیلوگرم خواهد رسید. بدین صورت وزن های چسب هبلکس با میزان ارزش افزوده به حالت زیر محاسبه می‌شود.

قیمت چسب هبلکس: 5995*1.700 (مصرف در یک متر مربع)= 10191.5 تومان

قیمت چسب هبلکس: 5995*1.400 (مصرف در یک متر مربع)= 8393 تومان

با این حساب مقایسه قیمت چسب هبلکس و سیمان را به روش های زیر می‌توان تشریح کرد:

  • بدترین حالت: کمترین میزان مصرف چسب هبلکس نسبت به ملات ماسه و سیمان

(مصرف ملات سیمان نسبت به چسب هبلکس به صرفه تر است) %28 =10191.5 ÷ (7350 – 10191.5)

  • حالت ایده آل برای ماسه: مصرف زیاد چسب هبلکس

(مصرف چسب هبلکس با صرفه تر شد) %7=10950 ÷ (10191.5 -10950)

  • حالت ایده آل: ایده آل برای چسب هبلکس و ملات ماسه و سیمان

(مصرف چسب هبلکس گران تر شد) %23=10950÷(8393-10950)

  • حالت ایده آل برای چسب هبلکس: کمترین میزان مصرف ملات ماسه و سیمان

(مصرف ملات به چسب هبلکس با صرفه تر است) %12= 8393 ÷(7350-8393)

سخن آخر

در این مقاله مقایسه قیمت چسب هبلکس و سیمان به صورت کامل توسط هلدینگ ساختمانی آیژه تشریح و بررسی شد. ویژگی ها و حالت های احتمالی در زمان زمان اجرای پرژه به طور دقیق بررسی شد. مشاهده شد که در بعضی شرایط چسب هبلکس جهت مصرف به ملات ماسه و سیمان برتری دارد. با این اوصاف، می‌توان گفت با اجرای درست و اصولی، چسب هبلکس می‌تواند رقیب سرسخت ملات سیمان از جهت اقتصادی و کیفیت باشد.

در ضمن قیمت های فوق بر اساس قیمت های موجود در نیم سال اول سال 1402 محاسبه شده است. در سال های آتی می‌توانید قیمت های جدید را با قیمت های فوق محاسبه کرد.

مجموعه آیژه در زمینه محصولات ساختمانی مانند چسب هبلکس و بلوک هبلکس فعالیت دارد. برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر در مورد چسب هبلکس با شماره 01342244635 تماس بگیرید. مشاوران متخصص آیژه با مشاوره رایگان در زمینه محصولات ساختمانی در خدمت شما مشتریان عزیز است.

دیدگاهتان را بنویسید

قالب ساخت و ساز و معماری و شرکت
بازگشت به بالا